iMyanmarAds

Frankfurt ျမိဳ့တြင္ ျမန္မာ့ရုိးရာအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ၁၂.၀၄.၂၀၁၅ တနဂၤေႏြရက္ေန ့တြင္စည္းစဥ္က်င္းပပါမည္.....

Saturday

ရုိးရာအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ၁၂.၀၄.၂၀၁၅ တနဂၤေႏြေန ့တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ပါမည္..

0 comments
ျမန္မာလူမွဳေရးအသင္းသူအသင္းသားမ်ားႏွင့္ အတာသၾကၤန္ျဖစ္ေျမာက္ေရးညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို ့မွ စုေပါင္း၍ သၾကၤန္ ပြဲေတာ္ကို၊ ၁၂.၀၄.၂၀၁၅ ရက္တနဂၤေႏြေန ့၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ဖရန္ဖတ္ျမိဳ ့ ၊ Pfortenstrasse 55,  60386, Ffm, Saalbau  ခန္းမတြင္စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာ၊ က်င္းပျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္စည္းကားသိုက္ျမိဳက္ စြာေအာင္ျမင္ႏုိင္ ရန္အတြက္ ၊ ျမန္မာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ မိမိတို ့တတ္ႏုိင္ေသာေနရာမ်ားမွပါ၀င္ကူညီ ေပးၾကပါရန္ ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚၾကိဳဆိုေနပါသည္။ ညီအစ္ ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားရွိလွ်င္၊ အတာသၾကၤန္စီ စဥ္သူမ်ားကို ၊ ဆက္သြယ္အၾကံေပး ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
.

ဤတာသၾကၤန္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္မ်ားထင္ပာပ္ေပၚလြင္ေစရန္ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္၊ တိုင္းရင္း သားရုိးရာ အဆိုအက မ်ားကို အစီအစဥ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ တိုင္းရင္းသားညီ အစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို ့၏ အဆိုအက မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖေပး ေစလိုပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမိတ္ေဆြမ်ားကို၊ ေလးစားစြာျဖင့္၊ ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။
မိမိတို ့၏ အတာရုိရာႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအႏုပညာမ်ားကို၊  ျပသႏုိင္ရန္အတြက္ ၊မိမိတို ့ႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီး ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မိတ္ေဆြမ်ားကိုလဲဖိတ္ေခၚလာႏုိင္ပါသည္။
.
အတာသၾကၤန္တြင္ပါ၀င္ေသာအစီအစဥ္မ်ား
၁. အတာသံခ်ပ္
၂.အတာယိမ္ (လူငယ္၊ လူရႊယ္၊ လူၾကီး)
၃.ခေလးလူငယ္မ်ား Super Talent ျပိဳင္ပြဲ (အသက္၁၆ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ား)၄င္းျပိဳင္ပြဲတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ယဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ပါသည္။ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေသာခေလးငယ္မ်ားမွ၊ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆုမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုတို ့ပါ၀င္ပါမည္။
၄င္းခေလးလူငယ္မ်ား၏ Super Talent ဆုမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
၄. ျပည္ေထာင္စုအဆိုအကႏွင့္တိုင္းရင္းသားရုိရာအဆိုအကမ်ား
(တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ မိမိတို ့၏ရုိးရာအဆိုအကမ်ားကို၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလုိက္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္ပါသည္။
၆.သီခ်င္းဆိုၾကမည့္ အစီအစဥ္မ်ား
၇.သံဃာဆြမ္းကပ္အစီအစဥ္
၈.ျမန္မာ့ရုိရာအစားအေသာက္မ်ားေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။

ဤအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္လာလွ်င္လဲထပ္မံတင္ျပသြားပါမည္။
.
အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအေထြေထြစီစဥ္သူမ်ားဆက္သြယ္ရန္
ကိုၾကည္၀င္း 015211959903
ကိုဖုန္းနုိင္ 015757158368, 01575289655,015215666033
ကိုသန္းစိုး 01733418195
ကိုမင္းမင္း(BB) 015214489562,06940036073
ကိုစိုးခင္.01786362872, 06925786776
ကိုစိုးသီပာ 015781987424
ကိုထက္ျပည့္ 01626016308
မစုေလးႏြယ္ 01743404730
........................................................................
အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္၊ အလွဴရွင္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါသည္.
ကိုဖုန္းႏုိင္.. ၃၀၀ယူရုိ
ကိုမြန္ခ်မ္း(Shinjuku Sushi) .. Super talent ၁၀၀ယူရုိ ပထမဆု
ကိုမင္းမင္းမြန္.. Super talent ၅၀ယူရုိ တတိယဆု
ကိုဂ်က္ကီမိသားစု (Hama Sushi)...၁၀၀ယူရုိ
ကိုၾကည္၀င္းမိသာစု... ၅၀ယူရုိ
ကိုစိုးခင္မိသားစု...၅၀ယူရုိ
ကိုေအာင္သူ မိသားစု(မႏၱေလးစာေသာက္ဆိုင္)... ၅၀ယူရုိ

...........................................................................
အတာသံခ်ပ္ စီစဥ္သူမ်ား
ကိုမင္းမင္း 0152144895662, 06940036073
ကိုေဖမစ္ 01629029534
ကိုသႏ္းစိုး 01733418195
အတာသၾကၤန္သံခ်ပ္တြင္၊ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည့္ ၀ါသနာရွင္ညီအစ္ကိုေမာင္မ်ားမွ၊ အထက္ပါစီစဥ္ၾကမည့္
ညီအစ္ကိုမ်ားကို၊ ဆက္သြယ္၍ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖေပးၾကပါရန္၊ ခင္မင္စြာဖိတ္ေခၚပါသည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားမွ မိမိတို ့အုပ္စုအလိုက္ သီးသန္ ့ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည္ဆိုလွွ်င္လည္း၊ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္ပါသည္။
................................................................................
ျပည္ေထာင္စုအဆိုအကႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဆိုအကမ်ားစီစဥ္သူမ်ား
ကိုၾကည္၀င္း 015211959903
ကိုစိုးခင္ 01786362872
မမိုး 015739566043
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းရင္းသားအဆိုအကမ်ားတြင္၊ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည့္ ၀ါသနာရွင္ညီအစ္ကိုေမာင္မ်ား၊ အထက္ပါစီစဥ္ၾကမည့္ညီအစ္ကိုမ်ားကို၊ ဆက္သြယ္၍ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖေပးၾကပါရန္၊ ခင္မင္စြာ ဖိတ္ေခၚ ပါသည္။
........................................................................
Super talent ျပိဳင္ပြဲစီစဥ္သူမ်ား
ကိုၾကည္၀င္း 015211959903ကိုဖုန္းနုိင္ 015757158368, 01575289655,015215666033
ကိုသန္းစိုး 01733418195
ကိုမင္းမင္း(BB) 015214489562,06940036073
ကိုစိုးခင္.01786362872, 06925786776
ကိုစိုးသီပာ 015781987424
ကိုထက္ျပည့္ 01626016308
မစုေလးႏြယ္ 01743404730

Super talent ျပိဳင္ပြဲတြင္၊ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည့္ ၁၆ႏွစ္ေအာက္ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ား၊ အထက္ပါစီစဥ္ၾကမည့္ သူမ်ားကို၊ ဆက္သြယ္၍ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ၾကပါေၾကာင္း၊ အသိေပး ဖိတ္ေခၚ ပါသည္။Super talent အတြက္ ဆုေပးၾကမည့္ အလွဴရွင္မ်ားကိုလည္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
.........................................................................
စားေသာက္ဖြယ္မ်ားေရာင္းခ်ေရးစီစဥ္သူမ်ား
ကိုျဖိဳး (ဗမာစတိုးဆိုင္) 01722750691, 06978085176
ကိုစိုးခင္ 06925786776,01786362872
အတာသၾကၤန္ပြဲကိုလာေရာက္ဆင္ႏြဲၾကမည့္၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ ၀ယ္ယူစားသံုးႏုိင္ရန္အတြက္၊
အစားအေသာက္မ်ားေရာင္းခ်မည့္၊ ညီအစ္ကိုေမင္ႏွမမ်ားကို၊  ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 
.......................................................................
သံဃာေတာ္မ်ားဆြမ္းကပ္အစီအစဥ္သူမ်ား
ကိုၾကည္၀င္း 015211959903
ကိုလွျမင့္စိုး015754277786
ကိုမင္းဦး06966119489
ကိုေအာင္ .06913825484, 015218947826
ကိုေအာင္ႏုိင္ေထြး 015732467626
အတာသၾကၤန္ခန္းမတြင္သံဃာေတာ္၂ပါးအားစုေပါင္းဆြမ္းကပ္ၾကမည္ျဖင့္ပါသျဖင့္၊ ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ား၊ ၁၀နာရီခြဲ လာေရာက္စုေပါင္းဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းႏုိင္ပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။
...........................................................................
 ......
စားေသာက္ဖြယ္ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ား
ေဒၚစိုးစိုးသိန္းမိသားစုမွ
 ျမန္မာမုန္ ့ပာင္းခါး၊ သေဘာၤသီးေထာင္း၊ ပူတင္း၊  ဆမူဆာသုတ္
ကိုခြန္လြန္ေက်ာ္မိသာစုမွ
တိုးပာူးသုတ္ ၊ ရွမ္းထမင္းခ်ဥ္းသုတ္

.
အတာသၾကၤန္ေဖ်ာ္ေျဖေရး Play back အစီအစဥ္
အတာသၾကၤန္ မွာေဖ်ာ္ေျဖေရးအပိုင္းတြင္ ေတးဆိုၾကမည့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွ မမ်ားကို ေႏြးေထြး စြာၾကိဳဆိုေနပါသည္။ ေတးဆုိၾကမည့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွေအာက္ပါစီစဥ္ သူမ်ားကိုဆက္ သြယ္၍ ဆိုၾကမည့္ သီခ်င္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ေပးထားႏုိင္ပါသည္။

သီခ်င္းဆိုၾကမည့္ညီအစ္ကိုမ်ားဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ား
ကိုစိုးသီပာ015781987424
ကိုထက္ျပည့္ 01626016308
ကိုဖုန္းႏုိင္015757158368, 01575289655,015215666033
ကိုစိုးခင္01786362872
ကိုၾကည္၀င္း015211959903
ကိုမင္းမင္း(BB) 015214489562,06940036073
ကိုေဖမစ္ 01629029534
.
က်န္ရွိေနေသာအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း၊ မၾကာခင္ေဖၚျပေပးပါဦးမည္။Friday

Donation for needy children in Myanmar

0 comments
Sehr geehrte Frau Schäfer
Wir haben Ihre Spende 500€ erhalten. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung für unsere Kinder in unserem Land. Ihre Freundlichkeit Unters
tzung machen unsere Kinder sehr glücklich. Ich werde Ihnen noch Fotos in der Zukunft zu schicken.
Mit Freundlichen Grüßen
Maung Soe Khin 


.
Hotel National ပိုင္ရွင္ Frau Schäfer မွ ျမန္မာျပည္တြင္လိုအပ္ေနေသာ မိဘမဲ့ခေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရႊယ္၍၊ ျမန္မာလူမွဳေရးကူညီမွဳအသင္းဘဏ္သို ့ အလွဴေငြ (၅၀၀)ကိုလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 

Saturday

67 ၾကိမ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန ့ဖိတ္ၾကားလြာ

0 comments
၆၇ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန ့အခန္းအနားသို ့ ၊ ဥေရာပေရာက္တိုင္းရင္းသားညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ လာေရာက္အားေပးၾကပါရန္၊ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။