iMyanmarAds

Wednesday

၂၀၁၅ အတာသၾကၤန္မွရရွိလာပိုေငြမ်ား

0 comments
၂၀၁၅ အတာသၾကၤန္အတြင္း အလွဴ ရွင္မ်ားလွဴ ဒါန္းေသာအလွဴ ေငြမ်ား၊ အလွဴ ခံဌာနမွရရွိေသာအ လွဴ ေငြမ်ား၊ ပန္းကံုးေရာင္းရရွိေသာအလွဴ ေငြမ်ား၊ ဘီယာအေအးမွေရာင္းရရွိေငြမ်ား၊ အစားအေသာက္        ေရာင္းခ်ေသာမိသားစုမ်ားမွ ရရွိေသာအလွဴ ေငြမ်ား စုစုေပါင္းလွ်င္ ယူရုိေငြ ၂၆၂၉,၃၀ ရရွိပါသည္။ကုန္က် စရိတ္ျဖစ္ၾကေသာ ဘီယာႏွင့္ အေအး၀ယ္ျခင္း၊ ခန္းမဌားရမ္းျခင္း၊ ခေလးငယ္မ်ားအားဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ အခမ္းနားျပင္ဆင္ေသာပစၥည္းမ်ား၀ယ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္စ ရိတ္ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအတာ        သၾကၤန္အတြင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား စုစုေပါင္းလွ်င္ ယူရုိေငြ ၁၅၀၉,၂၉ ယူရုိ ကုန္က်ပါသည္။
..............၀င္ေငြစုစုေပါင္း  ၂၆၂၉,၃၀ ယူရုိ
.............ကုန္ေငြစုစုေပါင္း ၁၅၀၉,၂၉ ယူရုိ
.........................................................
လက္က်န္ေငြစုစုေပါင္း ၁၁၂၀,၀၁ ယူရုိ  ျဖစ္ပါသည္။
၎ရရွိလာေသာပိုေငြမ်ားကို ျမန္မာျပည္မိဘမဲ့ခေလးငယ္မ်ားင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ခေလးငယ္မ်ား၏ပညာေရး၊က်န္းမာေရးမ်ားအတြက္လွဴ  ဒါန္းေထာက္ပံ့သြားပါမည္။


 


Tuesday

အတာသၾကၤန္ေက်းဇူးတင္လႊာ

0 comments
ျမန္မာလူမွဳေရးကူညီမွဳအသင္းႏွင့္အတာသၾကၤန္ပြဲျဖစ္စ္ေရးေကာ္မတီေက်းဇူးတင္လႊာ
၁၂.၄.၂၀၁၅ရက္ေန ့၊ ဂ်ာမနီနုိင္ငံ၊ ဖရန္ဖတ္ျမိဳ ့၌ ျမန္မာ့ရုိးရာအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို၊ စည္းကားသိုက္
ျမိဳက္စြာျဖင့္၊က်င္းပျပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။  ၎အတာသၾကၤန္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္၀ိုင္း၀န္း
ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာေအာက္ပါစီစဥ္ဦးစီးသူမ်ားကို အထူးေက်းတင္ရွိပါေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္.
..
အတာသံခ်ပ္ကို ျပည့္စံုစြာျဖင့္ေရးစပ္သီးကံုးေပးေသာကိုေအးျမင့္ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအာလံုးကို၎။
အတာသၾကၤန္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ေက်းဇူးတင္လႊာဖတ္ၾကားေပးေသာ မေသာ္တာအား၎။
အတာသၾကၤန္ presenterအျဖစ္ကူညီအားျဖည့္ေပးေသာ ကိုေက်ာ္ေဆြညြန္ ့၊ မစပါယ္လြင္တို ့အား၎။
အတာသၾကၤန္Musicအပိုင္းကို တာ၀န္ယူကူညီေပးေသာကိုရွိန္ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား၎။
အတာသၾကၤန္မွာ စည္းလံုးျခင္းအကျဖစ္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုအားျဖည့္ကူညီေပးခဲ့ေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူမဘမ္းႏွင့္ ညီအစ္မမ်ား၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားကိုေအာင္ေရႊ၊  CCG (Chin Community Germany)အသင္းမွ ကိုလင္း၊ ရခုိင္တိုင္းရင္းသား ကိုျမင့္ေဇာ္ႏွင့္ဇနီး၊ ပအို ့တိုင္းရင္းသားကိုခြန္လြန္ေက်ာ္၊ ဗမာတိုင္းရင္းသူေဒၚလင္းလင္းလက္၊ မေရႊရည္လင္းလက္အား၎၊ 
..
 အတာသၾကၤန္မွာ ကခ်င္ရုိးရာအကမ်ားျဖစ္ ပါ၀င္ကူညီေဖ်ာ္ေျဖေပးၾကေသာမဘမ္းႏွင့္ ညီမမ်ား အား၎။
..
အတာသၾကၤန္ယိမ္းမ်ားကိုဦးေဆာင္၍ အကတိုက္ကိုက္ေပးခဲ့ၾကေသာ၊ မသိဂီ ၤ၊ မျမတ္ႏွဳိး၊ မေရႊရည္လင္းလက္၊ (ပိေတာက္ပ်ိ ဳ ယိမ္း) မႏွင္းမိုးလြင္ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုးတို ့အား၎။
..
အတာသၾကၤန္ Kid Show ဖန္တီးေပးေသာ မ၀တ္မွဳံ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၎။
..
အတာသၾကၤန္ပိေတာက္ပန္းအလွ ထိုးေပးေသာ မနန္းႏွင့္ ေဒၚခင္မာလြင္အား၎။
..
အတာသၾကၤန္ယိမ္းအကမ်ားႏွင့္ Super talents Show အတြက္ အလွဴေငြမ်ားေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ
ကိုမြန္းခ်မ္း၊ ကိုဂ်က္ကီမိသားစု၊ ကိုေအာင္သူမိသားစု၊ ကိုၾကည္၀င္းမိသားစု၊ ကိုစိုးခင္မိသာစု၊ တို ့အား၎။
..
အတာသၾကၤန္တြင္ အစားအေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကိုေရာင္းခ်ေပးေသာ အန္တီေဒၚစိုးစိုးသိန္းမိသားစု၊ မႏြယ္၊ ကိုခြန္လြန္ေက်ာ္မိသားစု ႏွင့္ ဗမာစတိုးဆိုင္ကိုျဖိဳးအား၎။
..
အသယ္အပို ့အဆင္ေျပရန္အတြက္ ကားကူညီေမာင္းေပးၾကေသာကိုစံလင္းႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား၎။
..
အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္မွာ ဘီယာႏွင့္အေအးမ်ားကိုကူညီေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ ကိုလွျမင့္စိုးႏွင့္သူငယ္ ခ်င္းမ်ားအား၎။
..
အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္၊ ခေလးမ်ား၊လူငယ္လူရႊယ္မ်ားကို အဆိုအကမ်ားျဖင့္ စင္ျမင့္ေပၚသို ့ေရာက္ရွိေရးအတြက္၊ လူအင္းအား၊ ေငြအင္းအားမ်ားကုန္က်ခံ၍ ၀ိုင္း၀န္းေပးခဲ့ၾကေသာ
မိဘမ်ားအားလံုးအား၎။
..
အတာသၾကၤန္အတြင္း အဘက္ဘက္မွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ်ား၊အသင္းအဖြဲ ့အသီး သီးမွ လာေရာက္အားေပးၾကေသာအသင္းသူအသင္းသားမ်ားႏွင့္ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွလာေရာက္အားေပး ၾကေသာ မိတ္ေဆြ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို၊ ျမန္မာလူမွဳေရးအသင္းႏွင့္အတာသၾကၤန္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ့
တို ့မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
..
 ႏွစ္သစ္မွာေဘးဘယာေ၀းကြာျပီးလွ်င္၊ လူသစ္စိတ္သစ္နဲ့ အမ်ားျပည္သူသားအက်ိ ဳးကို မ်ားစြာ
သယ္ပိုးႏုိင္ၾကပါေစ...........
Friday

Donation for needy children in Myanmar

0 comments
Sehr geehrte Frau Schäfer
Wir haben Ihre Spende 500€ erhalten. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung für unsere Kinder in unserem Land. Ihre Freundlichkeit Unters
tzung machen unsere Kinder sehr glücklich. Ich werde Ihnen noch Fotos in der Zukunft zu schicken.
Mit Freundlichen Grüßen
Maung Soe Khin 


.
Hotel National ပိုင္ရွင္ Frau Schäfer မွ ျမန္မာျပည္တြင္လိုအပ္ေနေသာ မိဘမဲ့ခေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရႊယ္၍၊ ျမန္မာလူမွဳေရးကူညီမွဳအသင္းဘဏ္သို ့ အလွဴေငြ (၅၀၀)ကိုလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 

Saturday

67 ၾကိမ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန ့ဖိတ္ၾကားလြာ

0 comments
၆၇ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန ့အခန္းအနားသို ့ ၊ ဥေရာပေရာက္တိုင္းရင္းသားညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ လာေရာက္အားေပးၾကပါရန္၊ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

Tuesday

ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ ကူးပြဲေတာ္ အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား

0 comments
ဂ်ာမနီေရာက္ ကရင္မိသားစုမ်ားမွ စုေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ ကူးပြဲေတာ္စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာ၊ ျပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။


.

Futsal football ျပိဳင္ပြဲ၊ ေႏြရာသီ အားကစားျပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ေႏြရာသီေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ားႏွင့္စာရင္းရွင္းတမ္း

0 comments
 
 .
ဂ်ာမနီေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍  Futsal Indoor ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲအပါအ၀င္ ျမန္မာ့႐ိုးရာကစားပြဲမ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေႏြရာသီေစ်းေရာင္း
ပြဲေတာ္ကို Frankfurt ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္၊ က်င္းပျပဳလုပ္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္၊မတည္ေငြျဖင့္ကူညီေပးၾကေသာ၊
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးအားေကာင္း၊ ေဘာ္လံုးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္အားေပးၾကေသာ
ေဘာ္လံုး၀ါသနာရွင္မ်ားအားလံုးအားေကာင္း၊ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားစားသံုးႏုိင္ ရန္အတြက္ ၊ အစားအေသာက္မ်ားကူညီေရာင္းခ်ေပးၾကေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး
အားေကာင္း၊ ျမန္မာ့ရုိရာအားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္အားေပးၾကေသာ၊ ခေလးလူငယ္၊ လူရႊယ္၊ လူၾကီးမ်ားအားလံုးတို ့အား ျမန္မာလူမွဳေရးအသင္းမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
.

 ေႏြရာသီ အားကစားျပိဳင္ပြဲ၊ ေႏြရာသီေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ Futsal football ျပိဳင္ပြဲ၊ရရွိေငြ ၊ ကုန္က်စရိတ္
ႏွင့္ လက္က်န္ေငြ စာရင္း
.
.........................၀င္ေငြေပါင္း.................................
၁.အလွဴရွင္ ၂၇ ေယာက္ႏွင့္  ေဘာ္လံုးအသင္း(၃)သင္း၏
အသင္း၀င္ေၾကးစုစုေပါင္းရရွိေငြ................၁၂၄၀ယူရုိ
၂.ေရႏွင့္ အေအး၊ ဘီယာေရာင္းရေငြ.......... ၂၄၇.၇၄ယူရုိ
 ..........................................................................
စုစုေပါင္း၀င္ေငြေပါင္း.............................၁၄၈၇.၇၄ယူရုိ
.
........................ထြက္ေငြေပါင္း...............................
Saalbau အခန္းဌားခ...........................၂၆၇.၂၆ယူရုိ
ေဘာ္လံုးျပိဳင္ ပထမဆုေၾကးေငြ...............၁၆၀.၀၀ယူရုိ
ေဘာ္လံုးျပိဳင္ ဒုတိယဆုေၾကးေငြ...............၈၀.၀၀ယူရုိ
ေဘာ္လံုးဆုတံဆိပ္၊အားကစားျပိဳင္ပြဲ
အတြက္ဆုပစၥည္းမ်ား၊အေအး၊ဘီယာႏွင့္ေရ
ကုန္က်စရတ္မ်ား၊ ေဘာ္လံုး၊ ခ်ိန္ကိုက္နာရီ၊
 ေလာ္စပီကာ၊ ၀ီစီ စေသာအားကစားပစၥည္း
မ်ား၀ယ္ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း................၈၈၆.၁၃ယူရုိ
...........................................................................
စုစုေပါင္းထြက္ေငြေပါင္း........................၁၃၉၃.၃၉ယူရုိ
.
၀င္ေငြစုစုေပါင္း..............၁၄၈၇.၇၄ယူရုိ
ထြက္ေငြစုစုေပါင္း...........၁၃၉၃.၃၉ယူရုိ
......................................................
စုစုေပါင္းက်န္ေငြ................................၉၄.၃၅ယူရုိ
.
ဤပထမအၾကိမ္ေျမာက္အားကစားပြဲေတာ္တြင္၊ အားကစားပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ၊ ေဘာ္လံုးမ်ား၊ ခ်ိန္ကိုက္
နာရီမ်ား၊ ေလာ္စပီကာမ်ား၊ လြန္ဆြဲၾကိဳးမ်ား၊ ၀ီစီႏွင့္ တျခားေသာအားကစားပစၥည္းမ်ားက်န္ရွိပါသျဖင့္၊ ေနာင္
လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြက္၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ၊ သက္သာမည္ျဖစ္ပါသည္။
 .
ေႏြရာသီအားကစားျပိဳင္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၊ေငြေရးေၾကးေရးျဖင့္၊  ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကေသာ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား
.
ကိုၾကည္၀င္း+ မလင္းလင္းလက္ မိသားစု......................၅၀ယူရုိ(ျပီး)sk
ကိုသန္းစိုး+ မစုေလးႏြယ္ မိသားစု.............................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
မႏြယ္ +သားကိုဇင္................................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုတိုး+ ေဒၚေအးေအး မိသားစု.................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုစိုးခင္ မိသားစု ..................................................၅၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ကိုစိုးသီပာ မိသားစု...............................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုမင္းပာန္+ မသိဂီ ၤ..............................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုခ်စ္၀င္း +မစင္ဒီ မိသားစု.....................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုထက္ျပည့္.......................................................၅၀ယူရုိ (ျပီး)tpk
ဦးလွစု+ေဒၚစုိးစိုးသိန္း............................................၂၅ယူရုိ(ျပီး)sk

ကိုမိုးျမင့္ေက်ာ္+ မေရႊဇင္ မိသားစု..............................၂၀ယူရုိ(ျပီး)

ကိုသန္းစိုး..........................................................၂၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ကိုစံမင္း+ မ၀တ္မွဳန္ ...........................................၂၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ကိုလတ္+ မစင္ဒီ မိသားစု......................................၁၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ကိုဂ်ဴ းနီ+ မျမတ္ႏူိးမိသားစု..................................... ၃၀ယူရုိ(ျပီး)tpk
ကိုဂ်က္ကီ ( HAMA SUSHI)....................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)tpk
ကို၀င္းကို မအိအိေက်ာ္ မိသားစု(SUSHI AM MAIN)......၅၀ယူရုိ (ျပီး)tpk
ကိုေမာင္ဥာဏ္........................................................၅ယူရုိ (ျပီး)tpk
ကိုမြန္ခ်မ္း ( SHINJUKO SUSHI ).............................၁၀၀ယူရုိ (ျပီး) tpk .
ကိုဗညား .............................................................၅၀ယူရူိ (ျပီး) tpk
ကိုသန္းထြန္းေအာင္+ မလြင္လြင္စိုး မိသားစု.................၃၀ယူရုိ (ျပီး)
မမာမာေအာင္ မိသားစု............................................၃၀ယူရုိ (ျပီး) tpk
ကိုဖုန္းႏုိင္.............................................................၂၀ယူရုိ (ျပီး) tpk
ကိုေအာင္ႏုိင္ေထြး မိသားစု........................................၅၀ယူရုိ (ျပီး) tpk
ကိုေက်ာ္စိန္း၀င္း မိသားစု...........................................၁၀ယူရုိ (ျပီး) sk
မမာမာေအာင္သူငယ္ခ်င္း...........................................၂၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ေငြလက္ခံသူ
ကိုစိုးခင္ (sk)
ကိုထက္ျပည့္ေက်ာ္ (tpk)
..

Das Aura-Media Kulturforum e.V. freut sich alle Freunde der schönen Musen begrüssen zu dürfen

0 comments
 Das Aura-Media Kulturforum e.V.  freut sich alle Freunde der schönen Musen begrüssen zu dürfen 

am Freitag, 19. September 2014, 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr

im Heinrich-von-Gagern-Gymnasium (Eingang Neubau)
Bernhard-Grzimek-Allee 6-8, 60316 Frankfurt am Main
(Parkhaus Zoo-Passage - Grüne Straße 11
bzw. reichhaltig Zeit einplanen!)
 

Debut: Zita Denfeld (Klasse 8) spielt eine Romanze von Mary Cohen
 

Vanessa Katz - Mezzosopran und Christopher Miltenberger - Piano
heizen dem altehrwürdigen Gymnasium ein…..
mit einem farbenreichen Duo-Programm von Klassik bis Musical
sowie Piano solo und Improvisationen
Die Ankündigung ist beigefügt. Ein detailliertes Programm liegt dann vor. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
>
(www.aura-media.de - blw@aura-media.de <

 
Eintritt   frei  -  Gäste  und  Spenden  willkommen  -  Diese  Einladung  kann  gerne  weitergegeben  werden!

Monday

ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) တရားပဲြ 29.06.2014 အမွတ္တရ

0 comments

  

 ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႕ခင္ဗ်ား.


ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ ၊ဖရန္႕ဖတ္ၿမိဳ႕ သို႕ ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ)ၾကြေရာက္ ၍  နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း တရားေပာာၾကားခ်ီးျမွင့္ မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္  အေပါင္းတုိ႕အား ရေတာင့္ရခဲ အခြင့္အေရး လက္လြတ္မခံပဲ လာေရာက္ နာယူ ကုသိုလ္ၿပဳ   ႏိုင္ၾကပါေစရန္ တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္လုိက္ ပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ၂၀.၀၆.၂၀၁၄ တြင္ ဂ်ာမနီ ဖရန္႕ဖတ္ သို႕ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဓမၼဒူတျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းတြင္ ၁၃.၀၇.၂၀၁၄ အထိ သီတင္းသုံးေနထုိင္မည္ျဖစ္ပါ              သျဖင့္ ဆြမ္းလွဴ ၊ဆြမ္းပင့္လုိသူမ်ား ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္သို႕ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္        

ဦးသုမန ....015218947848                      ဓမၼဒူတျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းဖုန္း.......06924404258              ကိုစိုးခင္............01786362872. 06923810840.                      ကိုၾကည္၀င္း.....015211959903 

တရားပြဲအစီအစဥ္

ေန႕ရက္........၂၉.၀၆.၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႕)
ေနရာ...........Saalbau Gutleut ခန္းမ, Rottweiler Straße 32, 60327 Frankfurt am Main
Hauptbahnhof မွ Straßebahn 12,16,21 စီးပါ.မွတ္တုိင္ Baseler Platzဆင္းပါ..

အခ်ိန္...........
နံနက္၁၀နာရီခြဲ ..........ဆြမ္းပြဲမ်ားျပင္ရန္ ခန္းမသို႕အေရာက္လာၾကပါရန္
နံနက္ ၁၁ နာရီ ခန္႕........ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအား စုေပါင္းဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴျခင္း
နံနက္ ၁၁ နာရီ၁၅ မိနစ္............ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း
ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ..........ၾကြေရာက္လာေသာတရားနာ အလွဴ ရွင္ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းအားအစားအစာမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း
ေန႕လည္ ၁ နာရီ............ဓမၼဒူတျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အသင္းမွ ေမတၱာပို ့ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း
ေန႕လည္ ၁ နာရီခြဲ..........သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားထံမွ ငါးပါးသီလခံယူျခင္း
ေန႕လည္ ၁ နာရီ ၄၅မိနစ္.........သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားထံမွ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားအား နာယူျခင္း
*** ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) မွ နိွဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းအထူးတရား ေပာာၾကားမည္။***
ေန႕လည္ ၃ နာရီ ခြဲ ..............စုေပါင္းအမွ်ေ၀ျခင္း ႏွင့္ အခမ္းအနားၿပီးဆုံးျခင္း
.
.
. 29.06.2014 တရားပြဲေန ့ ဆြမ္းပြဲအလွဴ  ရွင္မ်ား........ 
.
1.ကိုမင္းမင္း(မြန္)၊ဦးသုမန    .......................... ဒါန္ေပါက္
တရားပြဲနာလာၾကကုန္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကို၊ ဒါန္ေပါက္ထမင္းႏွင့္ဧည့္ခံေကြ်းေမြးပါမည္.
2.ဦးတုိး+ေဒၚေအးၾကည္၊သားကိုခန္႕ ..........သစ္သီးစုံအခ်ိ ဳပြဲ
3.ကိုလြန္ေက်ာ္ +မနန္းသီလာ..... .............ဌက္ေပ်ာ္ဖူးအသုတ္၊ အခ်ဥ္ပာင္း
4.မမာမာေအာင္ မိသားစု ........................ပဲျပဳ တ္ ႏွင့္ ျမွစ္
5.ကိုေရာဖတ္ ......................................၀က္သားပာင္း
6. ကိုၾကည္၀င္း+ မလင္းလင္းလက္ မိသားစု....ငါးဖဲပာင္း
7.ကိုေက်ာ္ေက်ာ္+ မဥမၼာညြန္ ့ မိသားစု...........မုန္ ့လက္ေဆာင္း
8.ကိုသန္းစိုး + မစုေလးႏြယ္ မိသားစု................သရက္ခ်ဥ္သုတ္
9.ကိုဂ်ဴးနီ+ မေမျမတ္ႏုိး မိသားစု.....................ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္
10.မစပါယ္လြင္၊ ေမာင္ေလးထက္ျပည့္ေက်ာ္..........ၾကက္သဲျမစ္
 11.ဦးလွစု+ေဒၚစုိးစိုးသိန္း................................ဖါလူဒါ
12.ေဒၚခင္မာလြင္ သား ေမာင္ဇာနည္...................ငါးပာင္း
13.ကိုစံမင္း+ မ၀တ္မွဳန္..................................ပုဇြန္ပာင္း(အစပ္)+ ေက်ာက္ေခ်ာ + ေရႊၾကည္ဆႏြင္းမကင္း
.
.
ေရ ႏွင့္ အေအး အလွဴ ရွင္မ်ား
1.မစပါယ္လြင္............................................. ေရ ႏွင့္ အေအး
2.ကိုခင္ေမာင္ေဆြ ၊ မႏြဲ ့ယဥ္ယဥ္ သားၾကီးထက္ ၊ သားငယ္ေက်ာ္..engry drink
................................................................
. ပန္းအလွ အလွဴ ရွင္မ်ား
.
1.ကိုမင္းဦး+မၿပဳံ း
2.ကိုစိုးလြင္+ မမင္းမင္း (ဘုရားပန္းအလွ)
 ..........................................................

ေန ့ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ား
.
1.မႏြယ္၊ သား ကိုဇင္ .................၂၀.၀၆.၂၀၁၄
2.ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ + မသႏၵာစိုး မိသားစု ........၂၇.၀၆.၂၀၁၄
3.ကိုစိုး၀င္းသန္း + မတင္တင္၀င္း မိသားစု...၂၈.၀၆.၂၀၁၄
4. ကိုသန္းစိုး + မစုေလးႏြယ္ မိသားစု..၀၇.၀၇.၂၀၁၄
5.ကိုခင္ေမာင္ေဆြ + မႏြဲ ့ယဥ္ယဥ္ ၊ သားၾကီးထက္ ၊ သားငယ္ေက်ာ္..၁၄.၀၇.၂၀၁၄
.
အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ရွင္မ်ား
1.ကိုေအာင္+မစိမ့္လွိဳင္၊သား သုတေအာင္.....၂၉.၀၆.၂၀၁၄
2.ကိုမ်ဳိးေဇာ္ +မေယြေယြ မိသားစု............. ၂၈.၀၆.၂၀၁၄
3.

.........................................................................

ကိုယ္တိုင္ေရးရာဇ၀င္

ပဲခူးတိုင္း၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းမၿမိဳ႕၊ အဖ ဦးသိန္းနီစိန္၊ အမိ ေဒၚက်င္ႏုတို႔က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ရွင္သာမေဏျပဳသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွင္သာမေဏျပဳသည္။ ဘြဲ႕အမည္မွာ ရွင္ရာဇိႏၵ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဟာ၀ိသုဒၶါရံု ပါဠိတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရွစ္မိုင္၊ သဒၶမၼရံသီ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး အထံေတာ္၌ (၆)ႏွစ္ သီတင္းသံုးခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ကို ရရွိသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ပန္မဂၢဇင္းသို႔ ၀တၱဳတိုစတင္ပို႔သည္။ ၁၉၈၅၊ ၁၉၈၆၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ေပးပို႔ခဲ့ေသာ စာမူအားလံုး အပယ္ခံ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္တြင္ ဓမၼေဆာင္းပါး ပထမဆံုး စတင္ ေဖာ္ျပခံရသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပညာေရႊေတာင္ စာအုပ္တိုက္မွ “ဘ၀တိုင္းဆံုေတြ႕ခ်င္ပါသလား” ဘာသာေရးစာအုပ္ စတင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာအေတြးမ်ား စာအုပ္ျဖင့္ ဓမၼဗိမာန္ စာေပဆုႏွင့္ ဆန္းလြင္စာေပ ပထမဆုကို ရရိွခဲ့သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) လမ္းမၾကီး၊ သကၤန္းကၽြန္းၾကီး ရပ္ကြက္၊ ေအာင္စည္းခံု ေစတီလမ္း၊ ဓမၼရေ၀ေက်ာင္းတိုက္၌ ပဓာနနာယက အျဖစ္ သီတင္းသံုးလွ်က ္ရိွသည္။ 
ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) ဘေလာက္ 
ဆရာေတာ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ၀၁-၆၃၈၄၇၇၊ ၀၉၅၁၂၈၅၈၇၊ ၀၉၈၅၇၀၅၄၉
Email : yawainwe18@gmail.com

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားျကီး ေဒါက္တာ အရွင္ ဥာဏိသရ တရားပြဲ 15.6.2014 in Frankfurt

0 comments

.................... .................................................................

Wednesday

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားျကီး ေဒါက္တာ အရွင္ ဥာဏိသရ တရားပြဲ Live ( in Frankfurt ) 15.6.2014 pm 1.

0 comments

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆ     ရ၏ အထူးတရားပြဲသဘင္ကို 

အေျကာင္းအမ်ဴိ းမ်ဳိးေၾကာင့္ မလာရာက္ႏုိင္ၾကေသာ ညီအကို ေမာင္နွမမ်ားအတြက္ ေနခင္း ၁ နာရီ  တရား စေဟာေသာအခ်ိန္ ကေနစျပီ Live တရားနာနိုင္ေအာင္ ရိုက္ကူေပးပါမည္။ 

 ျမန္မာလူမူေရးအသင္း Germany 

 ေအာက္က link မွာ တရားနာနိုင္ ပါ သည္။

မဟာဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ အဂၢမဟာသဒၵမၼေဇာတိကဓဇ အဂၢမဟာပ႑ိတ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆ     ရ
အထူးတရားပြဲသဘင္
ဖရန္႕ဖတ္၊ ဂ်ာမနီ
ဇြန္လ ၁၅ ရက္ ၊၂၀၁၄
တနဂၤေႏြေန႕
.
ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတုိ႕ခင္ဗ်ား..........
.
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး၏ ပင့္ေလွ်က္မွဳ ျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
 ေဒါက္တာ အရွင္ ဥာဏိႆ     ရ သည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ ၊တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ ၊ ဖရန္႕ဖတ္ ၿမိဳ႕ သုိ႕
ၾကြေရာက္ ၍ တရားခ်စ္ခင္ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတုိ႕အား နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းတရား
ခ်ီ းျမွင့္ ေပာာၾကား ေပးမည္ျဖစ္ပါ သျဖင့္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း အထူးတရားဓမၼ သဘင္သို႕ လာေရာက္နာယူ ကုသိုလ္ၿပဳႏုိင္ ၾကပါေစရန္ နိဗၺာန္အက်ိ ဳးေမၽွာ္ႏွိဳးေဆာ္တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္ 
ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတုိ႕ခင္ဗ်ား.....
.
က်င္းပမည့္ရက္ေန ့........၁၅.၀၆.၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႕)
က်င္းပမည့္ေနရာ...........Saalbau Gutleut ခန္းမ, Rottweiler Straße 32, 60327 Frankfurt am Main
Straßebahn 12,16,21 စီး၍ ၊ Basler Platz မွတ္တိုင္တြင္ဆင္းပါ ။ 
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ ..........ေန႕လည္ ၁ နာရီတိတိ (မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲခန္႕ အေရာက္လာၾကပါရန္ပန္ၾကားအပ္ပါသည္)
. မိမ္ိကိုယ္ပိုင္ ေအာက္ထုိင္အခင္းမ်ား သဘက္မ်ားသယ္ေဆာင္လာႏိုင္ၾက ပါသည္။ လူၾကီးမ်ား ႏွင့္ ေအာက္ၾကမ္းခင္းေပၚတြင္ ၾကာၾကာမထုိင္ႏိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္လည္း ထုိင္ခုံမ်ားစီစဥ္ထားပါသည္။ 


ေန႕လည္ဆြမ္းကပ္ရန္အစီအစဥ္
.
ဆြမ္းကပ္ရန္ေနရာ၊      ၊ပုဂံဆူရွီဆိုင္  (Bagan Sushi)
Gartenstr 187 , 60596,Frankfurt am Main
Str Bahn 12,21 ကိုစီးပါ၊ Vogelweidstr မွတ္တုိင္တြင္ဆင္းပါ။
.
ဆြမ္းကပ္ရန္အခ်ိန္၊      ၊မနက္၁၁ နာရီခန္႕ (မနက္ ၁၀နာရီခြဲခန္႕ ဆြမ္းလာေရာက္ျပင္ဆင္ပါရန္)
ဆြမ္းကပ္ခံသံဃာ၊       ၊သံဃာ ၆ပါး
.
ဆြမ္းအလွဴ  ရွင္မ်ား၊  
 ၁။ကိုမင္းဦး+မၿပဳံ း ...................ပုဇြန္ဆီျပန္ပာင္း
၂။မခင္သူဇာ         ...................၀က္သားခ် ဥ္စပ္ 
၃။အန္တီႏြယ္       ...................ငါးက်င္းဆီျပန္၊ ျမင္းခြါရြက္သုတ္၊မန္က်ည္းရြက္ပာင္းခ်ိ ဳ 
၄။ဦးတုိး+ေဒၚေအးၾကည္၊သားကိုခန္႕ ..........သစ္သီးစုံအခ်ိ ဳပြဲ
၅။ကိုေက်ာ္ +မဆု  ..................ပန္းအလွ အလွဴ  ၊တရားနာပရိတ္သတ္အတြက္မုန္႕အလွဴ
၆။မစံပယ္လြင္   ..................ေသာက္ေရ၊အေအးအလွဴ 
၇။ကိုေအာင္+မစိမ့္လွိဳင္၊သားသုတေအာင္..............သီးစုံပဲကုလားပာင္း၊ပါပလာေၾကာ္၊သခြားသီးသုတ္ 
၈။ဦးေငြဦးေမာင္+ျမသႏၲာေမာင္၊သားစ်ာန္လင္းထက္........ၾကက္တုံရမ္း
 .
ဆရာေတာ္ၾကီးအားေလဆိပ္တြင္ၾကိဳဆုိရန္အစီအစဥ္
ေလယာဥ္နံပါတ္၊          ၊TG 922
ေလယာဥ္အခ်ိန္၊         ၊၁၄.၀၆.၂၀၁၄ (စေနေန႕) ညေန ၇နာရီ  ဖရန္႕ဖတ္ ေလဆိပ္Terminal 1     တြင္လူစုမည္။