Frankfurt ျမိဳ ့ျမန္မာ့ရုိရာအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ၁၂.၀၄.၂၀၁၅ တနဂၤေႏြရက္ေန ့တြင္စည္းစဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ပါမည္။ ေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ား ကို မၾကာခင္ေဖၚျပေပးပါမည္။

iMyanmarAds

Monday

ရုိးရာအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ၁၂.၀၄.၂၀၁၅ တနဂၤေႏြေန ့တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ပါမည္..

0 comments
ျမန္မာလူမွဳေရးအသင္းသူအသင္းသားမ်ားႏွင့္ အတာသၾကၤန္ျဖစ္ေျမာက္ေရးညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို ့မွ စုေပါင္း၍ သၾကၤန္ ပြဲေတာ္ကို၊ ၁၂.၀၄.၂၀၁၅ ရက္တနဂၤေႏြေန ့၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ဖရန္ဖတ္ျမိဳ ့ ၊ Pfortenstrasse 55,  60386, Ffm, Saalbau  ခန္းမတြင္စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာ၊ က်င္းပျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္စည္းကားသိုက္ျမိဳက္ စြာေအာင္ျမင္ႏုိင္ ရန္အတြက္ ၊ ျမန္မာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ မိမိတို ့တတ္ႏုိင္ေသာေနရာမ်ားမွပါ၀င္ကူညီ ေပးၾကပါရန္ ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚၾကိဳဆိုေနပါသည္။ ညီအစ္ ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားရွိလွ်င္၊ အတာသၾကၤန္စီ စဥ္သူမ်ားကို ၊ ဆက္သြယ္အၾကံေပး ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
.

ဤတာသၾကၤန္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္မ်ားထင္ပာပ္ေပၚလြင္ေစရန္ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္၊ တိုင္းရင္း သားရုိးရာ အဆိုအက မ်ားကို အစီအစဥ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ တိုင္းရင္းသားညီ အစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို ့၏ အဆိုအက မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖေပး ေစလိုပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမိတ္ေဆြမ်ားကို၊ ေလးစားစြာျဖင့္၊ ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။
မိမိတို ့၏ အတာရုိရာႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအႏုပညာမ်ားကို၊  ျပသႏုိင္ရန္အတြက္ ၊မိမိတို ့ႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီး ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မိတ္ေဆြမ်ားကိုလဲဖိတ္ေခၚလာႏုိင္ပါသည္။
.
အတာသၾကၤန္တြင္ပါ၀င္ေသာအစီအစဥ္မ်ား
၁. အတာသံခ်ပ္
၂.အတာယိမ္ (လူငယ္၊ လူရႊယ္၊ လူၾကီး)
၃.ခေလးလူငယ္မ်ား Super Talent ျပိဳင္ပြဲ (အသက္၁၆ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ား)၄င္းျပိဳင္ပြဲတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ယဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ပါသည္။ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေသာခေလးငယ္မ်ားမွ၊ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆုမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုတို ့ပါ၀င္ပါမည္။
၄င္းခေလးလူငယ္မ်ား၏ Super Talent ဆုမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
၄. ျပည္ေထာင္စုအဆိုအကႏွင့္တိုင္းရင္းသားရုိရာအဆိုအကမ်ား
(တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ မိမိတို ့၏ရုိးရာအဆိုအကမ်ားကို၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလုိက္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္ပါသည္။
၆.သီခ်င္းဆိုၾကမည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
၇.ျမန္မာ့ရုိရာအစားအေသာက္မ်ားေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။
ဤအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္လာလွ်င္လဲထပ္မံတင္ျပသြားပါမည္။
.
အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအေထြေထြစီစဥ္သူမ်ားဆက္သြယ္ရန္
.
ကိုၾကည္၀င္း 015211959903
ကိုဖုန္းနုိင္ 015757158368, 01575289655,015215666033
ကိုသန္းစိုး 01733418195
ကိုမင္းမင္း(BB) 015214489562,06940036073
ကိုစိုးခင္.01786362872, 06925786776
ကိုစိုးသီပာ 015781987424
ကိုထက္ျပည့္ 01626016308
မစုေလးႏြယ္ 01743404730
.
အတာသံခ်ပ္ စီစဥ္သူမ်ား
ကိုမင္းမင္း 0152144895662, 06940036073
ကိုေဖမစ္ 01629029534
ကိုသႏ္းစိုး 01733418195
အတာသၾကၤန္သံခ်ပ္တြင္၊ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည့္ ၀ါသနာရွင္ညီအစ္ကိုေမာင္မ်ားမွ၊ အထက္ပါစီစဥ္ၾကမည့္
ညီအစ္ကိုမ်ားကို၊ ဆက္သြယ္၍ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖေပးၾကပါရန္၊ ခင္မင္စြာဖိတ္ေခၚပါသည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားမွ မိမိတို ့အုပ္စုအလိုက္ သီးသန္ ့ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည္ဆိုလွွ်င္လည္း၊ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္ပါသည္။
.
ျပည္ေထာင္စုအဆိုအကႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဆိုအကမ်ားစီစဥ္သူမ်ား
ကိုေအာင္ေရႊး 015752966018
ကိုစိုးခင္ 01786362872
မမိုး 015739566043
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းရင္းသားအဆိုအကမ်ားတြင္၊ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည့္ ၀ါသနာရွင္ညီအစ္ကိုေမာင္မ်ား၊ အထက္ပါစီစဥ္ၾကမည့္ညီအစ္ကိုမ်ားကို၊ ဆက္သြယ္၍ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖေပးၾကပါရန္၊ ခင္မင္စြာ ဖိတ္ေခၚ ပါသည္။
.
Super talent ျပိဳင္ပြဲစီစဥ္သူမ်ား
ကိုေအာင္ႏုိင္ေထြး 015732467626
ကိုေအာင္ .06913825484, 015218947826
Super talent ျပိဳင္ပြဲတြင္၊ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမည့္ ၁၆ႏွစ္ေအာက္ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ား၊ အထက္ပါစီစဥ္ၾကမည့္ ဦးဦးမ်ားကို၊ ဆက္သြယ္၍ပါ၀င္ယွသ္ျပိဳင္ႏုိင္ၾကပါေၾကာင္း၊ ခင္မင္စြာ ဖိတ္ေခၚ ပါသည္။
.
စားေသာက္ဖြယ္မ်ားေရာင္းခ်ေရးစီစဥ္သူမ်ား
ကိုျဖိဳး (ဗမာစတိုးဆိုင္) 01722750691, 06978085176
အတာသၾကၤန္ပြဲကိုလာေရာက္ဆင္ႏြဲၾကမည့္၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ ၀ယ္ယူစားသံုးႏုိင္ရန္အတြက္၊
အစားအေသာက္မ်ားေရာင္းခ်မည့္၊ ညီအစ္ကိုေမင္ႏွမမ်ားကို၊ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္၊ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 
.
စားေသာက္ဖြယ္ေရာင္းခ်မည့္သူ
ေဒၚစိုးစိုးသိန္းမိသားစုမွ
၁. ျမန္မာမုန္ ့ပာင္းခါး၊ သေဘာၤသီးေထာင္း၊ ပူတင္း၊  

အတာသၾကၤန္ေဖ်ာ္ေျဖေရး Play back အစီအစဥ္
အတာသၾကၤန္ မွာေဖ်ာ္ေျဖေရးအပိုင္းတြင္ ေတးဆိုၾကမည့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွ မမ်ားကို ေႏြးေထြး စြာၾကိဳဆိုေနပါသည္။ ေတးဆုိၾကမည့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွေအာက္ပါစီစဥ္ သူမ်ားကိုဆက္ သြယ္၍ ဆိုၾကမည့္ သီခ်င္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ေပးထားႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရမည့္စီစဥ္သူမ်ား


ကိုစိုးသီပာ015781987424
ကိုထက္ျပည့္ 01626016308
ကိုဖုန္းႏုိင္015757158368, 01575289655,015215666033
ကိုစိုးခင္01786362872
ကိုၾကည္၀င္း015211959903

ကိုမင္းမင္း(BB) 015214489562,06940036073
.
က်န္ရွိေနေသာအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း၊ မၾကာခင္ေဖၚျပေပးပါဦးမည္။


Saturday

67 ၾကိမ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန ့ဖိတ္ၾကားလြာ

0 comments
၆၇ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန ့အခန္းအနားသို ့ ၊ ဥေရာပေရာက္တိုင္းရင္းသားညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ လာေရာက္အားေပးၾကပါရန္၊ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

Tuesday

ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ ကူးပြဲေတာ္ အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား

0 comments
ဂ်ာမနီေရာက္ ကရင္မိသားစုမ်ားမွ စုေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ ကူးပြဲေတာ္စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာ၊ ျပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။


.

Futsal football ျပိဳင္ပြဲ၊ ေႏြရာသီ အားကစားျပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ေႏြရာသီေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ားႏွင့္စာရင္းရွင္းတမ္း

0 comments
 
 .
ဂ်ာမနီေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍  Futsal Indoor ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲအပါအ၀င္ ျမန္မာ့႐ိုးရာကစားပြဲမ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေႏြရာသီေစ်းေရာင္း
ပြဲေတာ္ကို Frankfurt ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္၊ က်င္းပျပဳလုပ္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္၊မတည္ေငြျဖင့္ကူညီေပးၾကေသာ၊
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးအားေကာင္း၊ ေဘာ္လံုးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္အားေပးၾကေသာ
ေဘာ္လံုး၀ါသနာရွင္မ်ားအားလံုးအားေကာင္း၊ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားစားသံုးႏုိင္ ရန္အတြက္ ၊ အစားအေသာက္မ်ားကူညီေရာင္းခ်ေပးၾကေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး
အားေကာင္း၊ ျမန္မာ့ရုိရာအားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္အားေပးၾကေသာ၊ ခေလးလူငယ္၊ လူရႊယ္၊ လူၾကီးမ်ားအားလံုးတို ့အား ျမန္မာလူမွဳေရးအသင္းမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
.

 ေႏြရာသီ အားကစားျပိဳင္ပြဲ၊ ေႏြရာသီေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ Futsal football ျပိဳင္ပြဲ၊ရရွိေငြ ၊ ကုန္က်စရိတ္
ႏွင့္ လက္က်န္ေငြ စာရင္း
.
.........................၀င္ေငြေပါင္း.................................
၁.အလွဴရွင္ ၂၇ ေယာက္ႏွင့္  ေဘာ္လံုးအသင္း(၃)သင္း၏
အသင္း၀င္ေၾကးစုစုေပါင္းရရွိေငြ................၁၂၄၀ယူရုိ
၂.ေရႏွင့္ အေအး၊ ဘီယာေရာင္းရေငြ.......... ၂၄၇.၇၄ယူရုိ
 ..........................................................................
စုစုေပါင္း၀င္ေငြေပါင္း.............................၁၄၈၇.၇၄ယူရုိ
.
........................ထြက္ေငြေပါင္း...............................
Saalbau အခန္းဌားခ...........................၂၆၇.၂၆ယူရုိ
ေဘာ္လံုးျပိဳင္ ပထမဆုေၾကးေငြ...............၁၆၀.၀၀ယူရုိ
ေဘာ္လံုးျပိဳင္ ဒုတိယဆုေၾကးေငြ...............၈၀.၀၀ယူရုိ
ေဘာ္လံုးဆုတံဆိပ္၊အားကစားျပိဳင္ပြဲ
အတြက္ဆုပစၥည္းမ်ား၊အေအး၊ဘီယာႏွင့္ေရ
ကုန္က်စရတ္မ်ား၊ ေဘာ္လံုး၊ ခ်ိန္ကိုက္နာရီ၊
 ေလာ္စပီကာ၊ ၀ီစီ စေသာအားကစားပစၥည္း
မ်ား၀ယ္ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း................၈၈၆.၁၃ယူရုိ
...........................................................................
စုစုေပါင္းထြက္ေငြေပါင္း........................၁၃၉၃.၃၉ယူရုိ
.
၀င္ေငြစုစုေပါင္း..............၁၄၈၇.၇၄ယူရုိ
ထြက္ေငြစုစုေပါင္း...........၁၃၉၃.၃၉ယူရုိ
......................................................
စုစုေပါင္းက်န္ေငြ................................၉၄.၃၅ယူရုိ
.
ဤပထမအၾကိမ္ေျမာက္အားကစားပြဲေတာ္တြင္၊ အားကစားပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ၊ ေဘာ္လံုးမ်ား၊ ခ်ိန္ကိုက္
နာရီမ်ား၊ ေလာ္စပီကာမ်ား၊ လြန္ဆြဲၾကိဳးမ်ား၊ ၀ီစီႏွင့္ တျခားေသာအားကစားပစၥည္းမ်ားက်န္ရွိပါသျဖင့္၊ ေနာင္
လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြက္၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ၊ သက္သာမည္ျဖစ္ပါသည္။
 .
ေႏြရာသီအားကစားျပိဳင္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၊ေငြေရးေၾကးေရးျဖင့္၊  ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကေသာ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား
.
ကိုၾကည္၀င္း+ မလင္းလင္းလက္ မိသားစု......................၅၀ယူရုိ(ျပီး)sk
ကိုသန္းစိုး+ မစုေလးႏြယ္ မိသားစု.............................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
မႏြယ္ +သားကိုဇင္................................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုတိုး+ ေဒၚေအးေအး မိသားစု.................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုစိုးခင္ မိသားစု ..................................................၅၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ကိုစိုးသီပာ မိသားစု...............................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုမင္းပာန္+ မသိဂီ ၤ..............................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုခ်စ္၀င္း +မစင္ဒီ မိသားစု.....................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)
ကိုထက္ျပည့္.......................................................၅၀ယူရုိ (ျပီး)tpk
ဦးလွစု+ေဒၚစုိးစိုးသိန္း............................................၂၅ယူရုိ(ျပီး)sk

ကိုမိုးျမင့္ေက်ာ္+ မေရႊဇင္ မိသားစု..............................၂၀ယူရုိ(ျပီး)

ကိုသန္းစိုး..........................................................၂၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ကိုစံမင္း+ မ၀တ္မွဳန္ ...........................................၂၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ကိုလတ္+ မစင္ဒီ မိသားစု......................................၁၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ကိုဂ်ဴ းနီ+ မျမတ္ႏူိးမိသားစု..................................... ၃၀ယူရုိ(ျပီး)tpk
ကိုဂ်က္ကီ ( HAMA SUSHI)....................................၅၀ယူရုိ(ျပီး)tpk
ကို၀င္းကို မအိအိေက်ာ္ မိသားစု(SUSHI AM MAIN)......၅၀ယူရုိ (ျပီး)tpk
ကိုေမာင္ဥာဏ္........................................................၅ယူရုိ (ျပီး)tpk
ကိုမြန္ခ်မ္း ( SHINJUKO SUSHI ).............................၁၀၀ယူရုိ (ျပီး) tpk .
ကိုဗညား .............................................................၅၀ယူရူိ (ျပီး) tpk
ကိုသန္းထြန္းေအာင္+ မလြင္လြင္စိုး မိသားစု.................၃၀ယူရုိ (ျပီး)
မမာမာေအာင္ မိသားစု............................................၃၀ယူရုိ (ျပီး) tpk
ကိုဖုန္းႏုိင္.............................................................၂၀ယူရုိ (ျပီး) tpk
ကိုေအာင္ႏုိင္ေထြး မိသားစု........................................၅၀ယူရုိ (ျပီး) tpk
ကိုေက်ာ္စိန္း၀င္း မိသားစု...........................................၁၀ယူရုိ (ျပီး) sk
မမာမာေအာင္သူငယ္ခ်င္း...........................................၂၀ယူရုိ (ျပီး)sk
ေငြလက္ခံသူ
ကိုစိုးခင္ (sk)
ကိုထက္ျပည့္ေက်ာ္ (tpk)
..

Das Aura-Media Kulturforum e.V. freut sich alle Freunde der schönen Musen begrüssen zu dürfen

0 comments
 Das Aura-Media Kulturforum e.V.  freut sich alle Freunde der schönen Musen begrüssen zu dürfen 

am Freitag, 19. September 2014, 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr

im Heinrich-von-Gagern-Gymnasium (Eingang Neubau)
Bernhard-Grzimek-Allee 6-8, 60316 Frankfurt am Main
(Parkhaus Zoo-Passage - Grüne Straße 11
bzw. reichhaltig Zeit einplanen!)
 

Debut: Zita Denfeld (Klasse 8) spielt eine Romanze von Mary Cohen
 

Vanessa Katz - Mezzosopran und Christopher Miltenberger - Piano
heizen dem altehrwürdigen Gymnasium ein…..
mit einem farbenreichen Duo-Programm von Klassik bis Musical
sowie Piano solo und Improvisationen
Die Ankündigung ist beigefügt. Ein detailliertes Programm liegt dann vor. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
>
(www.aura-media.de - blw@aura-media.de <

 
Eintritt   frei  -  Gäste  und  Spenden  willkommen  -  Diese  Einladung  kann  gerne  weitergegeben  werden!

Monday

ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) တရားပဲြ 29.06.2014 အမွတ္တရ

0 comments

  

 ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႕ခင္ဗ်ား.


ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ ၊ဖရန္႕ဖတ္ၿမိဳ႕ သို႕ ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ)ၾကြေရာက္ ၍  နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း တရားေပာာၾကားခ်ီးျမွင့္ မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္  အေပါင္းတုိ႕အား ရေတာင့္ရခဲ အခြင့္အေရး လက္လြတ္မခံပဲ လာေရာက္ နာယူ ကုသိုလ္ၿပဳ   ႏိုင္ၾကပါေစရန္ တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္လုိက္ ပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ၂၀.၀၆.၂၀၁၄ တြင္ ဂ်ာမနီ ဖရန္႕ဖတ္ သို႕ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဓမၼဒူတျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းတြင္ ၁၃.၀၇.၂၀၁၄ အထိ သီတင္းသုံးေနထုိင္မည္ျဖစ္ပါ              သျဖင့္ ဆြမ္းလွဴ ၊ဆြမ္းပင့္လုိသူမ်ား ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္သို႕ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္        

ဦးသုမန ....015218947848                      ဓမၼဒူတျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းဖုန္း.......06924404258              ကိုစိုးခင္............01786362872. 06923810840.                      ကိုၾကည္၀င္း.....015211959903 

တရားပြဲအစီအစဥ္

ေန႕ရက္........၂၉.၀၆.၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႕)
ေနရာ...........Saalbau Gutleut ခန္းမ, Rottweiler Straße 32, 60327 Frankfurt am Main
Hauptbahnhof မွ Straßebahn 12,16,21 စီးပါ.မွတ္တုိင္ Baseler Platzဆင္းပါ..

အခ်ိန္...........
နံနက္၁၀နာရီခြဲ ..........ဆြမ္းပြဲမ်ားျပင္ရန္ ခန္းမသို႕အေရာက္လာၾကပါရန္
နံနက္ ၁၁ နာရီ ခန္႕........ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအား စုေပါင္းဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴျခင္း
နံနက္ ၁၁ နာရီ၁၅ မိနစ္............ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း
ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ..........ၾကြေရာက္လာေသာတရားနာ အလွဴ ရွင္ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းအားအစားအစာမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း
ေန႕လည္ ၁ နာရီ............ဓမၼဒူတျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အသင္းမွ ေမတၱာပို ့ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္း
ေန႕လည္ ၁ နာရီခြဲ..........သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားထံမွ ငါးပါးသီလခံယူျခင္း
ေန႕လည္ ၁ နာရီ ၄၅မိနစ္.........သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားထံမွ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားအား နာယူျခင္း
*** ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) မွ နိွဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းအထူးတရား ေပာာၾကားမည္။***
ေန႕လည္ ၃ နာရီ ခြဲ ..............စုေပါင္းအမွ်ေ၀ျခင္း ႏွင့္ အခမ္းအနားၿပီးဆုံးျခင္း
.
.
. 29.06.2014 တရားပြဲေန ့ ဆြမ္းပြဲအလွဴ  ရွင္မ်ား........ 
.
1.ကိုမင္းမင္း(မြန္)၊ဦးသုမန    .......................... ဒါန္ေပါက္
တရားပြဲနာလာၾကကုန္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကို၊ ဒါန္ေပါက္ထမင္းႏွင့္ဧည့္ခံေကြ်းေမြးပါမည္.
2.ဦးတုိး+ေဒၚေအးၾကည္၊သားကိုခန္႕ ..........သစ္သီးစုံအခ်ိ ဳပြဲ
3.ကိုလြန္ေက်ာ္ +မနန္းသီလာ..... .............ဌက္ေပ်ာ္ဖူးအသုတ္၊ အခ်ဥ္ပာင္း
4.မမာမာေအာင္ မိသားစု ........................ပဲျပဳ တ္ ႏွင့္ ျမွစ္
5.ကိုေရာဖတ္ ......................................၀က္သားပာင္း
6. ကိုၾကည္၀င္း+ မလင္းလင္းလက္ မိသားစု....ငါးဖဲပာင္း
7.ကိုေက်ာ္ေက်ာ္+ မဥမၼာညြန္ ့ မိသားစု...........မုန္ ့လက္ေဆာင္း
8.ကိုသန္းစိုး + မစုေလးႏြယ္ မိသားစု................သရက္ခ်ဥ္သုတ္
9.ကိုဂ်ဴးနီ+ မေမျမတ္ႏုိး မိသားစု.....................ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္
10.မစပါယ္လြင္၊ ေမာင္ေလးထက္ျပည့္ေက်ာ္..........ၾကက္သဲျမစ္
 11.ဦးလွစု+ေဒၚစုိးစိုးသိန္း................................ဖါလူဒါ
12.ေဒၚခင္မာလြင္ သား ေမာင္ဇာနည္...................ငါးပာင္း
13.ကိုစံမင္း+ မ၀တ္မွဳန္..................................ပုဇြန္ပာင္း(အစပ္)+ ေက်ာက္ေခ်ာ + ေရႊၾကည္ဆႏြင္းမကင္း
.
.
ေရ ႏွင့္ အေအး အလွဴ ရွင္မ်ား
1.မစပါယ္လြင္............................................. ေရ ႏွင့္ အေအး
2.ကိုခင္ေမာင္ေဆြ ၊ မႏြဲ ့ယဥ္ယဥ္ သားၾကီးထက္ ၊ သားငယ္ေက်ာ္..engry drink
................................................................
. ပန္းအလွ အလွဴ ရွင္မ်ား
.
1.ကိုမင္းဦး+မၿပဳံ း
2.ကိုစိုးလြင္+ မမင္းမင္း (ဘုရားပန္းအလွ)
 ..........................................................

ေန ့ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ား
.
1.မႏြယ္၊ သား ကိုဇင္ .................၂၀.၀၆.၂၀၁၄
2.ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ + မသႏၵာစိုး မိသားစု ........၂၇.၀၆.၂၀၁၄
3.ကိုစိုး၀င္းသန္း + မတင္တင္၀င္း မိသားစု...၂၈.၀၆.၂၀၁၄
4. ကိုသန္းစိုး + မစုေလးႏြယ္ မိသားစု..၀၇.၀၇.၂၀၁၄
5.ကိုခင္ေမာင္ေဆြ + မႏြဲ ့ယဥ္ယဥ္ ၊ သားၾကီးထက္ ၊ သားငယ္ေက်ာ္..၁၄.၀၇.၂၀၁၄
.
အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ ရွင္မ်ား
1.ကိုေအာင္+မစိမ့္လွိဳင္၊သား သုတေအာင္.....၂၉.၀၆.၂၀၁၄
2.ကိုမ်ဳိးေဇာ္ +မေယြေယြ မိသားစု............. ၂၈.၀၆.၂၀၁၄
3.

.........................................................................

ကိုယ္တိုင္ေရးရာဇ၀င္

ပဲခူးတိုင္း၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းမၿမိဳ႕၊ အဖ ဦးသိန္းနီစိန္၊ အမိ ေဒၚက်င္ႏုတို႔က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ရွင္သာမေဏျပဳသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွင္သာမေဏျပဳသည္။ ဘြဲ႕အမည္မွာ ရွင္ရာဇိႏၵ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဟာ၀ိသုဒၶါရံု ပါဠိတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရွစ္မိုင္၊ သဒၶမၼရံသီ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး အထံေတာ္၌ (၆)ႏွစ္ သီတင္းသံုးခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ကို ရရွိသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ပန္မဂၢဇင္းသို႔ ၀တၱဳတိုစတင္ပို႔သည္။ ၁၉၈၅၊ ၁၉၈၆၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ေပးပို႔ခဲ့ေသာ စာမူအားလံုး အပယ္ခံ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္တြင္ ဓမၼေဆာင္းပါး ပထမဆံုး စတင္ ေဖာ္ျပခံရသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပညာေရႊေတာင္ စာအုပ္တိုက္မွ “ဘ၀တိုင္းဆံုေတြ႕ခ်င္ပါသလား” ဘာသာေရးစာအုပ္ စတင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာအေတြးမ်ား စာအုပ္ျဖင့္ ဓမၼဗိမာန္ စာေပဆုႏွင့္ ဆန္းလြင္စာေပ ပထမဆုကို ရရိွခဲ့သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) လမ္းမၾကီး၊ သကၤန္းကၽြန္းၾကီး ရပ္ကြက္၊ ေအာင္စည္းခံု ေစတီလမ္း၊ ဓမၼရေ၀ေက်ာင္းတိုက္၌ ပဓာနနာယက အျဖစ္ သီတင္းသံုးလွ်က ္ရိွသည္။ 
ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) ဘေလာက္ 
ဆရာေတာ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ၀၁-၆၃၈၄၇၇၊ ၀၉၅၁၂၈၅၈၇၊ ၀၉၈၅၇၀၅၄၉
Email : yawainwe18@gmail.com

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားျကီး ေဒါက္တာ အရွင္ ဥာဏိသရ တရားပြဲ 15.6.2014 in Frankfurt

0 comments

.................... .................................................................

Wednesday

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားျကီး ေဒါက္တာ အရွင္ ဥာဏိသရ တရားပြဲ Live ( in Frankfurt ) 15.6.2014 pm 1.

0 comments

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆ     ရ၏ အထူးတရားပြဲသဘင္ကို 

အေျကာင္းအမ်ဴိ းမ်ဳိးေၾကာင့္ မလာရာက္ႏုိင္ၾကေသာ ညီအကို ေမာင္နွမမ်ားအတြက္ ေနခင္း ၁ နာရီ  တရား စေဟာေသာအခ်ိန္ ကေနစျပီ Live တရားနာနိုင္ေအာင္ ရိုက္ကူေပးပါမည္။ 

 ျမန္မာလူမူေရးအသင္း Germany 

 ေအာက္က link မွာ တရားနာနိုင္ ပါ သည္။

မဟာဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ အဂၢမဟာသဒၵမၼေဇာတိကဓဇ အဂၢမဟာပ႑ိတ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာ အရွင္ဥာဏိႆ     ရ
အထူးတရားပြဲသဘင္
ဖရန္႕ဖတ္၊ ဂ်ာမနီ
ဇြန္လ ၁၅ ရက္ ၊၂၀၁၄
တနဂၤေႏြေန႕
.
ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတုိ႕ခင္ဗ်ား..........
.
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီး၏ ပင့္ေလွ်က္မွဳ ျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
 ေဒါက္တာ အရွင္ ဥာဏိႆ     ရ သည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ ၊တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ ၊ ဖရန္႕ဖတ္ ၿမိဳ႕ သုိ႕
ၾကြေရာက္ ၍ တရားခ်စ္ခင္ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတုိ႕အား နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းတရား
ခ်ီ းျမွင့္ ေပာာၾကား ေပးမည္ျဖစ္ပါ သျဖင့္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း အထူးတရားဓမၼ သဘင္သို႕ လာေရာက္နာယူ ကုသိုလ္ၿပဳႏုိင္ ၾကပါေစရန္ နိဗၺာန္အက်ိ ဳးေမၽွာ္ႏွိဳးေဆာ္တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္ 
ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတုိ႕ခင္ဗ်ား.....
.
က်င္းပမည့္ရက္ေန ့........၁၅.၀၆.၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႕)
က်င္းပမည့္ေနရာ...........Saalbau Gutleut ခန္းမ, Rottweiler Straße 32, 60327 Frankfurt am Main
Straßebahn 12,16,21 စီး၍ ၊ Basler Platz မွတ္တိုင္တြင္ဆင္းပါ ။ 
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ ..........ေန႕လည္ ၁ နာရီတိတိ (မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲခန္႕ အေရာက္လာၾကပါရန္ပန္ၾကားအပ္ပါသည္)
. မိမ္ိကိုယ္ပိုင္ ေအာက္ထုိင္အခင္းမ်ား သဘက္မ်ားသယ္ေဆာင္လာႏိုင္ၾက ပါသည္။ လူၾကီးမ်ား ႏွင့္ ေအာက္ၾကမ္းခင္းေပၚတြင္ ၾကာၾကာမထုိင္ႏိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္လည္း ထုိင္ခုံမ်ားစီစဥ္ထားပါသည္။ 


ေန႕လည္ဆြမ္းကပ္ရန္အစီအစဥ္
.
ဆြမ္းကပ္ရန္ေနရာ၊      ၊ပုဂံဆူရွီဆိုင္  (Bagan Sushi)
Gartenstr 187 , 60596,Frankfurt am Main
Str Bahn 12,21 ကိုစီးပါ၊ Vogelweidstr မွတ္တုိင္တြင္ဆင္းပါ။
.
ဆြမ္းကပ္ရန္အခ်ိန္၊      ၊မနက္၁၁ နာရီခန္႕ (မနက္ ၁၀နာရီခြဲခန္႕ ဆြမ္းလာေရာက္ျပင္ဆင္ပါရန္)
ဆြမ္းကပ္ခံသံဃာ၊       ၊သံဃာ ၆ပါး
.
ဆြမ္းအလွဴ  ရွင္မ်ား၊  
 ၁။ကိုမင္းဦး+မၿပဳံ း ...................ပုဇြန္ဆီျပန္ပာင္း
၂။မခင္သူဇာ         ...................၀က္သားခ် ဥ္စပ္ 
၃။အန္တီႏြယ္       ...................ငါးက်င္းဆီျပန္၊ ျမင္းခြါရြက္သုတ္၊မန္က်ည္းရြက္ပာင္းခ်ိ ဳ 
၄။ဦးတုိး+ေဒၚေအးၾကည္၊သားကိုခန္႕ ..........သစ္သီးစုံအခ်ိ ဳပြဲ
၅။ကိုေက်ာ္ +မဆု  ..................ပန္းအလွ အလွဴ  ၊တရားနာပရိတ္သတ္အတြက္မုန္႕အလွဴ
၆။မစံပယ္လြင္   ..................ေသာက္ေရ၊အေအးအလွဴ 
၇။ကိုေအာင္+မစိမ့္လွိဳင္၊သားသုတေအာင္..............သီးစုံပဲကုလားပာင္း၊ပါပလာေၾကာ္၊သခြားသီးသုတ္ 
၈။ဦးေငြဦးေမာင္+ျမသႏၲာေမာင္၊သားစ်ာန္လင္းထက္........ၾကက္တုံရမ္း
 .
ဆရာေတာ္ၾကီးအားေလဆိပ္တြင္ၾကိဳဆုိရန္အစီအစဥ္
ေလယာဥ္နံပါတ္၊          ၊TG 922
ေလယာဥ္အခ်ိန္၊         ၊၁၄.၀၆.၂၀၁၄ (စေနေန႕) ညေန ၇နာရီ  ဖရန္႕ဖတ္ ေလဆိပ္Terminal 1     တြင္လူစုမည္။

Sunday

ဒုတိယျဖဴးဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအဂၢဝရ၏ ဓမၼသဘင္

0 comments

Germany ႏိုင္ငံသို႕ သာသနာျပဴ႕ခရီးစဥ္ ႂကြေရာက္ေနေသာ ဒုတိယျဖဴးဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအဂၢဝရ၏ ၂၅.၀၅.၂၀၁၄ ရက္ေန ့တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဓမၼသဘင္ပူေဇာ္ပြဲ

 

ပထမျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဘဒၵႏၲနရပတိ၏ ဩဝါဒ သာသနာျပဳ လမ္းစဥ္အရ,,,ဒုတိယ ျဖဴးဆရာေတာ္ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕,လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ ဓမၼရကိၡတျဖဴးမဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ , မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေရတြင္းေျမာက္ပိုင္း ရတနာစိန္စည္ပရိယတိၱစာသင္တိုက္ , ျဖဴးျမိဳ႕ ျဖဴးမဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္) တို႕၏ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအဂၢဝရ (ဓမာၼစရိယ၊M.A.,Ph.D) အရွင္သူျမတ္သည္ ၉ ရက္၊ေမလ မွ ၆ရက္၊ဇြန္လထိ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သာသနာျပဴ႕ခရီးစဥ္ ႂကြေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ယခု ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္းခရီးစဥ္ႂကြေရာက္ေနျပီး ၂၃ ရက္၊ေမလ Freitag ညေနပိုင္း၌ Frankfurt သို႕ျပန္လည္ေရာက္ရွိ၍ ဦးသိန္းယု - ေဒၚခ်စ္ မိသားစုေနအိမ္၌ ေခတၱတည္းခို သီတင္းသုံးလွ်က္ရွိေန ပါသည္။ဆရာေတာ္သည္ ၀၆.၀၆.၂၀၁၄ ရက္ေန ့တြင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသို ့ျပန္ၾကြမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဒကာဒကာမမ်ားကို ၊ အသိေပးအပ္ပါသည္။

Bo Gyoke Aung San ( Last Speech )

0 comments

Monday

မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ကိုဗလ(ဘာလင္) ရဲ ့ေဖာင္ေဒးရွင္း

0 comments
ကေလးေမြးဖို ့အခက္အခဲရွိေနတဲ့ မိခင္ေလာင္းမ်ားကို၊ ကေလးေမြးဖြါးနုိင္ေအာင္စီစဥ္ထားပါသည္။ သို ျဖစ္ပါ၍ ေစတနာရွင္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားမွ ၊ နည္းနည္းမ်ားမ်ားပါ၀င္လွဴဒါန္းေပးၾကဖို ့၊ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။


Buddha Day.. 11.05.14

0 comments

Sunday

လူမွဳေရးအသင္း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

0 comments
၂၀၁၄ခုႏွစ္ အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍၊ လြဲလြဲေခ်ာ္ေခ်ာ္ ေရးသားေျပာဆိုသူ
အား၊ လူမွဳေရအသင္းမွ လံုး၀ကန္ ့ကြက္ရွဳပ္ခ်ပါေၾကာင္း၊ သေဘာထားထုတ္ျပန္ပါသည္။


ဓမၼဒူတျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း: ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔

0 comments
ဓမၼဒူတျမန္မာဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း: ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔: ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား   ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတုိ႕ခင္ဗ်ား.......... ဖြားျမင္၊ ပြင့္၊ စံ၊ ဗ်ာဒိတ္ခံ၊ မွတ္ရန္ ကဆုန္လျ...

ရွာေဖြရန္

Loading...

မိဘမဲ့ခေလးရံပံုေငြ အတာသၾကၤန္၂၀၁၀

သၾကၤန္ ၂၀၁၁ အမွတ္တရ

လူမွဳေရးေရးခရီးသြားမွတ္တရမ်ား