iMyanmarAds

ျမ၀တီေက်ာင္းဆရာေတာ္မွျပန္စာ

သို ့
၁၂.၁၀.၂၀၁၀
ဂ်ာမနီႏုိင္ငံလူမွဳေရးအသင္းထံ ဘုန္းၾကီးစာေရးလိုက္ပါသည္၊ ျမ၀တီျမိဳ ့ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ
ေက်ာင္းတိုက္၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဇီ၀ိတဒါနအခမဲ့ေဆးေပးခန္းအတြက္ေပးပို ့လွဴဒါန္းလိုက္ေသာ
အလွဴထိုင္းဘတ္ေငြ(၂၄၀၀၀)ကို ၂၁.၈.၂၀၁၀ ရက္ေန ့မွာ လက္ခံရရွိပါသည္။
.
ဘုန္းၾကီးတို ့၏ ဇီ၀ိတဒါနေဆးေပးခန္းသည္၊ အခမဲ့ေဆးေပးခန္းျဖစ္သည့္အတြက္ေန ့စဥ္ ၄ နာရီမွ
၆နာရီအထိ(လူနာကုန္သည္အထိ) ၂နာရီသာဖြင့္လွစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို ၂နာရီအတြင္းလာေရာက္ၾက
ေသာလူနာဦးေရမွာ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲကာလမ်ားတြင္ ၂၀ဦးမွ ၃၅ဦးထိရွိျပီး၊ ပံုမွန္ကာလမ်ား
တြင္ ၁၅ဦးမွ၂၀ဦးထိရွိပါသည္။
.
ေဆးခန္းတြင္အမ်ားဆံုးကုသရေသာေရာဂါမ်ားမွာ၊ ရုိးရုိးဖ်ား၊ ဌက္ဖ်ား၊ေသြတိုး၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ
ႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဆးခန္းတြင္ထိုင္ေပးေသာဆရာမသည္၊ ျမ၀တီေဆးရုံတြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာအေလွ်ာက္ကူညီေပး ရန္
ဘုန္းၾကီးေခၚထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၄င္း၏ေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳတုန္ ့ျပန္ေသာအားျဖစ္၊ တစ္လလွ်င္ျမန္မာေငြငါးေသာင္းခ်ီးျမွင့္ေပးပါသည္။ ေဆးခန္းလာျပေသာလူနာမ်ားကိုလည္းစာရင္း
ျပဳစု၍ ေဆးမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ေန ့စဥ္မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုထားပါသည္။ ေနာင္အခါေဆးခန္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာကုသိုလ္ရွင္မ်ားလာလွ်င္၊ ကုသိုလ္တရားပြါးမ်ားႏို္င္ေအာင္ရည္ရြယ္၍မွတ္တမ္းတင္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
.
ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရွိဒကာမ်ားမွစတင္၍ သေႏၶတည္ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာ ဇီ၀ိတဒါနအခမဲ့ေဆးေပးခန္း
သည္ဒကာမ်ား၏ပံ့ပိုးကူညီမွဳ၊ ဘုန္းၾကီးမ်ား၏ၾကိုးစားေဆာင္ရြက္မွဳ၊ ျမ၀တီျမိဳ ့ရွိအခ်ဳိ ့ေသာပရပာိ တစိတ္ထားရွိဒကာမ်ား၏ ေဆးပစၥည္းလွဴဒါန္းမွဳတို ့ႏွင့္ေပါင္းစပ္ျပီး၊ ယခုအခါအရွိန္အပာုန္မပ်က္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္၍ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္
လည္း၊  က်န္းမာေရးပိုင္းတြင္အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနၾကေသာ၊ လူတန္းစားအလႊာမ်ဳိးစံုအတြက္ အားကိုး အားထားျပဳရာ ေနရာဌာနတစ္ခုျဖစ္ေနပါျပီ။ ထိုေနရာဌာနတခု မတိမ္ေကာသြားဖို ့အေရး ဒကာ မ်ားႏွင့္ဘုန္းၾကီးတို ့က ၾကိဳးစားရပ္တည္သြားၾကဖို ့လိုအပ္ပါသည္။
.
ေလျပင္းမုန္းတိုင္းေတြက်ေနတဲ့လကြယ္ညရဲ ့ညဥ့္နက္သန္းေခါင္းယံအခ်ိန္မွာ၊ ေတာၾကီးမွတ္မဲထဲ၊
မ်က္စိလည္လမ္းမွားခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနသူတစ္ဦးအဖို ့၊ လွ်ပ္တပ်က္လင္းလက္လိုက္တဲ ့အလင္းေရာင္ အခြင့္အေရးေလးကို၊ အားကိုးသမွဳျပဳ၍ လႊတ္ေျမာက္ရာကိုရွာေဖြရသလိုပါပဲ၊ ျမန္မာျပည္ သူျပည္ သားမ်ားအတြက္၊ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာက်န္းမာေရးဏၭတြင္၊ အားကိုးရာမဲ ့ျဖစ္ျပီး အမိုက္ေမွာင္ က်ေရာက္ေနၾကပါသည္။
.
ဒကာမ်ားႏွင့္ဘုန္းၾကီးတို ့၏ပရပာိတစိတ္ဓါတ္ျဖင့္၊ ေဆာင္ရႊက္လုပ္ကိုေနေသာ၊ လူမွဳေရးကူညီမွဳလုပ္
ငန္းသည္၊ ျမန္မာသူမ်ားအတြက္၊ ေနမင္းၾကီးေလာက္အလင္းေရာင္မေပးႏုိင္ေသာ္လည္း၊ အထက္ဥ ပမာတြင္ပါ၀င္ေသာ၊ လွ်ပ္စီးေရာင္ထက္ပိုမို၍အလင္းေရာင္ကိုေပးစြမ္းႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္ပာု၊ ယံုၾကည္ဖို ့ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို၊ မိမိတို ့၏ရင္မွာအသီးသီးေထြးပိုက္ျပီး၊ ပရပာိ တလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္၊ အခိုင္အမာရပ္တည္သြားႏုိင္ပါေစပာုဆႏၵျပဳရင္း၊ ဘုန္းၾကီး၏စာကိုနိဂုံးခ်ဳပ္
ပါသည္။
ဒကာမ်ားအားလံုးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ဘဒၵႏၱေဇာတိက သာသနတကၠသီလ