iMyanmarAds

မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Tu Maung Nyo - Articles

မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Tu Maung Nyo - Articles: တိုက္သြားတာလည္း ေမာင္ရင္၊ ဒီအမႈကို စစ္ေဆးတာလည္း ေမာင္ရင္ဆုိေတာ့  နဲနဲစဥ္းစားပါရေစအံုး တူေမာင္ညိဳ ေမ ၁၊ ၂၀၁၃ “မိထၳီလာ”  ၿပီးေတာ့ “...