iMyanmarAds

ေျပာင္းလဲဖို ့အခိ်န္တန္ျပီ ျမန္မာျပည္..

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က ်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၀၈.၁၁.၂၀၁၅ ျပည္လံုးကႊ ်တ္ ေရႊးေကာက္ပြဲသည္၊ ျမန္မာတိုင္း
ရင္းသားမ်ားအားလံုး၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိင္ေသာ၊ ျပည္သူမ်ားလက္ခံယံုၾကည္ရေသာ အစိုးရအသစ္ေပၚထြန္းနုိင္ပါေစလို ့ ျမန္မာလူမွဳေရးအသင္းမွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။