iMyanmarAds

ျပည္သူ ့သမၼၾကီး ဦးထင္ေက ်ာ္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျပိဳပ်က္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ်ခဲ့တဲ ့ျပည္သူေတြရဲ ့မ်က္ရည္ကို သုတ္ေပးနုိင္မည့္  ျပည္သူ ့သမၼၾကီး ဦးထင္ေက ်ာ္အား လူမွဳေရးအသင္းသူအသင္းသားမ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆို
ပါသည္..
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္ၾကီး လွ ်င္ျမန္စြာ ကမၻာလယ္မွာ တင့္တယ္ႏိုင္ပါေစ