iMyanmarAds
ကိုမင္းမင္း(မြန္) မွလူနာမ်ားအသံုးျပနဳိင္ရန္အတြက္၊ ယူရုိ (၂၀၀)တန္ဖိုးရွိေသာေရေလာင္း အိမ္သာတစ္လံုးသီးသန္ ့လွဴဒါန္း။