iMyanmarAds

စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္

စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္ကူညီၾကပါ


နယ္စစ္ေဒသမွာ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ကရင္တိုင္း ရင္းသားမိသားစုမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္၍ အထက္ပါ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေမတၱာေစတနာ တို ့ျဖစ္ ကူညီေထာက္ပံ့
လွဴ ဒါန္းပါသည္။ ဤအလွဴေငြမ်ားကို Karen National Community (Germany) မွတဆင့္
၄င္း ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ေနရာဆီသို ့ဆက္ လက္တာ၀န္ယူ လွဴဒါန္းသြာပါမည္။