iMyanmarAds

M.B.M.A ႏွစ္ပတ္လည္မိတ္ဆံုစားပြဲမွတ္တရ (၇.၁၁.၂၀၀၉)

(၇.၁၁.၀၉)ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ(ဂ်ာမနီ)အသင္း (ရ)ၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပ
ျပဳလုပ္ေသာ မိတ္ဆံုစားပြဲသို ့့ဂ်ာမနီေရာက္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမ မ်ားစြာလာ
ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဖရန္ဖြတ္ျမိဳ ့တြင္ရွိၾကေသာ ျမန္မာဘာသာေရးအသင္း၊ျမန္မာလူမွဳေရး
အသင္းႏွင့္တိုင္းရင္းသားအသင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားလဲ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။
www.myanmarmuslimgermany.blogspot.com